สัญญาเพิ่มเติมผลเอไอเอ ซีไอ พลัสโกลด์

AIA CI PLUS GOLD | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัสโกลด์

จะช่วยเติมเต็มความคุ้มครองและสร้างความอุ่นใจให้คุณและครอบครัว

สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค และมอบเงินชดเชยถึง 5 ปี หากตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 15 โรค