ประกันสุขภาพเด็กชาย1ปี-UnitLink

ประกันสุขภาพเด็ก Unit Link + H&S UDR2200

สำหรับเด็กชาย อายุ 1 ปี (ยังไม่ถึง 2 ปี)

ประกันสุขภาพเด็ก Unit Link คือ แผนประกันสุขภาพแบบใหม่ของ AIA เป็นสัญญาเพิ่มเติม H&S UDR ( UNIT DEDUCTING RIDER ) ที่ต้องทำในเล่มกรมธรรม์แบบ AIA Life Issara ( Unit Link ) ซึ่งแผนประกันนี้จะนำเงินส่วนหนึ่งของลูกค้าไปซื้อกองทุนรวมตามพอร์ทที่ลูกค้าได้เลือกไว้ทำให้ลูกค้ามีโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงจากกองทุนรวมชั้นนำที่ทาง AIA ได้คัดสรรมาให้แล้ว ซึ่งแผนประกันนี้ตัวแทนประกันที่มีสิทธิ์ขายได้จะไม่ใช่ทุกคน จะต้องเป็นตัวแทนประกันที่ได้รับใบอนุญาติ single licence แล้วเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะเสนอแผนนี้ได้