ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณรุ่งโรจน์ วิมลขจรกิตติ
โทร. 0898933351 อีเมล aia1566@hotmail.com

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น

ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ คืออะไร

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ คือ ประกันแนวใหม่ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ที่ไม่ได้ให้แค่ความคุ้มครองในวันที่คุณป่วยหรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันในชีวิต แต่ยังให้ส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุดถึง 25% และยังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้คุณดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อคุณเลือกใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เช่น ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และทานอาหารเพื่อสุขภาพ คุณจะสามารถสะสมคะแนน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งยิ่งสะสมคะแนนได้มากขึ้น สถานะ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ก็จะสูงขึ้น พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่คุณสมัครสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ แล้ว คุณสามารถเริ่มออกเดินทางกับเราเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ให้ประโยชน์อะไรบ้าง?

• คนรักสุขภาพ และต้องการตัวช่วยเพื่อให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงอย่างยั่งยืน

• ต้องการวางแผนการดูแลสุขภาพให้ครบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักสุขภาพของตนเอง ความคุ้มครองสุขภาพหากเจ็บป่วย และกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพดี

• รักความท้าทาย และชอบออกกำลังกาย อีกทั้งยังสนุกกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อรับสิทธิพิเศษเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เหมาะกับใคร...

1. เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ

2. เพื่อรับโบนัสสุขภาพ จากแบบประกัน AIA LIFE PROTECTOR 70 หรือ 80

3. เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆ จากพันธมิตรของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

4. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพต่างๆ ของโครงการ

5. เพื่อท้าทายให้ตนเองหันมาดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นแล้วจะเป็นสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้ หากคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดย1) แจ้งความประสงค์เข้าร่วม เอไอเอ ไวทัลลิตี้ กับตัวแทนของคุณ ในขณะที่คุณซื้อแบบประกันฉบับใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

2) เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ผ่าน WELCOME EMAIL จาก เอไอเอ ไวทัลลิตี้

3) ดาวน์โหลดแอป AIA VITALITY และสร้างบัญชีล็อคอิน เพื่อเริ่มต้นสะสมคะแนน

AIA VITALITY

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น คือ แบบประกันใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยเน้นเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถผสมผสานแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการได้เอง มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และได้รับ EXTRA BONUS 5% ในกรณีที่มีแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบขึ้นไปในกรมธรรม์ใหม่เล่มเดียวกัน


สัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น จะสามารถแนบกับแบบประกันหลักอื่นๆ ได้ (ยกเว้นแบบยูนิต ลิงค์, แบบที่ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ เช่น บำนาญ มั่นคง, บำนาญ สมาร์ท และแบบประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 10 ปี) กฎเกณฑ์และเงื่อนไข (โดยย่อ)


1. ส่วนลดเบี้ยฯ แรกเข้าคำนวณจากเบี้ยมาตรฐาน โดยมีจำนวนเงินเอาประกันไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ และคำนวณให้เฉพาะแบบประกันที่เข้าร่วมกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

2. ส่วนลดเบี้ยฯ ตามสถานะสูงสุดของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คือ 15% หรือ 25% ดังตารางข้างต้น• ส่วนลดเบี้ยฯ ตามสถานะ ในปีกรมธรรม์ถัดไป (สูงสุด 15% หรือ 25% ขึ้นอยู่กับแบบฯ ที่ลูกค้าเลือกและสถานะ เอไอเอ ไวทัลลิตี้)

• ส่วนลดเบี้ยฯ แรกเข้า ของปีกรมธรรม์แรกจะขึ้นอยู่กับแบบฯ ที่ลูกค้าเลือก และจะได้รับ EXTRA BONUS 5% ในกรณีที่มีแบบฯ ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบขึ้นไปในกรมธรรม์ใหม่เล่มเดียวกัน

• โบนัสสุขภาพ สำหรับ AIA LIFE PROTECTOR 70 (ALP70) และ AIA LIFE PROTECTOR 80 (ALP80) (รับโบนัสสุขภาพสูงสุด 18% ตามสถานะ เอไอเอ ไวทัลลิตี้)

ติดต่อทำประกันชีวิตหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 089-893-3351
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว รบกวน ฝากเบอร์โทร มือถือ ถ้าต้องการให้ติดต่อกลับ
e-mail : aia1566@hotmail.com

QR CODE

ตัวแทน aia FA

หมายเหตุ

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ
• **เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
• **เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 315) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

credit เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย https://www.aia.co.th/th/our-products/vitality-protection.html

ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

credit รูปภาพ icon และข้อมูลจากเว็บ www.aia.co.th
credit ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ.com