AIA HB PLUS & AIA HB PLUS GOLD

ประกันชดเชยรายได้วันละ 1,000 บาท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ AIA HB PLUS GOLD

ไร้กังวลเรื่องรายได้ถึงแม้ต้องขาดงานเพราะได้ชดเชยรายได้ ในวันที่คุณเจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราไม่อยากให้คุณเผชิญกับความกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก

เอไอเอ เอชบี พลัส โกลด์ ให้คุณอุ่นใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับรายรับที่อาจขาดหายไป เพราะ เอไอเอ เอชบี พลัส โกลด์ จะชดเชยรายได้ให้คุณในช่วงเวลาที่คุณพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว

สรุปผลประโยชน์ที่ได้รับ

 1. จำนวนวันคุ้มครองสูงถึง 1,260 วัน
 2. ซื้อ 1 ได้ 2 เท่า สำหรับวัยทำงาน อายุ 21-60 ปี
 3. ซื้อ 1 ได้ 2 เท่า สาหรับผู้ป่วยในที่ได้รับการผ่าตัด
 4. ซื้อ 1 ได้ถึง 3 เท่า สาหรับการรักษาในห้อง ICU และโรคร้ายแรง 4 โรค
 5. ชดเชยกรณีเสียชีวิต
 6. ได้ค่ายากลับบ้านทุกครั้งหลังการเป็นผู้ป่วยใน (เฉพาะ AIA HB PLUS GOLD)
 7. ชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะ AIA HB PLUS GOLD)

*บริษัทจะชดเชยผลประโยชน์ข้อ 6 หรือข้อ 7 เพียงครั้งเดียวและสัญญาจะสิ้นสุด

AIA HB Plus Gold

นวันที่คุณเจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว
เราไม่อยากให้คุณเผชิญกับความกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก

เอไอเอ เอชบี พลัส โกลด์ ให้คุณอุ่นใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับรายได้ที่อาจขาด
หายไป เพราะ เอไอเอ เอชบี พลัส โกลด์ จะชดเชยรายได้ให้คุณในช่วงเวลาที่คุณพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว

สำหรับวัยทำงาน* เช่นคุณ ที่ต้องดูแล และรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครอบครัว
การมีรายได้สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เอไอเอ เอชบี พลัส โกลด์ จึงชดเชยเพิ่ม
ให้เป็น 2 เท่าจากอัตราค่าชดเชยรายวันปกติ

1493265138830

พิเศษ!

คุณสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
เอไอเอ เอชบี พลัส โกลด์
แนบให้กับกรมธรรม์ของบุตรได้


ด้วยเบี้ยฯ ราคาเบาๆ ที่คุณจ่ายได้ ตัวอย่าง
เช่น เพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยฯ เฉลี่ยเพียง
วันละ 8 บาท สำหรับซื้อความคุ้มครอง เอไอเอ
เอชบี พลัส โกลด์ ชดเชยรายได้วันละ 1,000 บาท
อัตราเบี้ยฯ เบาๆ ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้
อย่างราบรื่น พร้อมรับความชดเชยเพิ่มเป็น 2 เท่า*
หรือวันละ 2,000 บาทจากอัตราค่าชดเชยรายวัน
ปกติ*ชดเชย 2 เท่าจากอัตราค่าชดเชยรายวันปกติ สำหรับคนวัยทำงานอายุ 21 – 60 ปี

ตารางรายละเอียดผลประโยชน์

ผลประโยชน์โดยย่อ ของสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้ ต่อค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาท AIA HB Plus AIA HB Plus Gold
1. กรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case)** 1,000 บาท 1,000 บาท
2. กรณีเป็นผู้ป่วยใน และได้รับการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ(Anesthesia) หรือ ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (Spinal Anesthesia) 2,000 บาท (2 เท่า) 2,000 บาท (2 เท่า)
3. กรณีเป็นผู้ป่วยในและรับการรักษาในห้อง ICU 3,000 บาท (3 เท่า) 3,000 บาท (3 เท่า)
4. กรณีเป็นผู้ป่วยในและได้รับการรักษาเนื่องจากป่วยเป็นโรคร้ายแรง 4 โรค ได้แก่ โรคมะเร็ง(Canner), โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack), การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By- pass Surgery)และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) 3,000 บาท (3 เท่า) 3,000 บาท (3 เท่า)
5. ค่ายากลับบ้าน ต่อการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนวัน) 1,000 บาท (1 เท่า)
6. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย* 200,000 บาท (200 เท่า)
7. กรณีเสียชีวิต* 10,000 บาท (10 เท่า) 20,000 บาท (10 เท่า)
ผลประโยชน์รวมสูงสุด (รวมข้อ 1, 2, 3, 4) ต่อการเข้ารักษาในร.พ.ในแต่ละครั้ง 1,260 วัน 1,260 วัน

หมายเหตุ :

 • **ผลประโยชน์สำหรับข้อ 1 นี้ จะเพิ่มเป็น 2 เท่า หากวันแรกของการเข้าเป็นผู้ป่วยใน
  อยู่ในรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21-60 ปี
 • ผลประโยชน์สำหรับข้อ 3 และ 4 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • *ชดเชยผลประโยชน์ ข้อ6 หรือ ข้อ 7 เพียงครั้งเดียวและสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุดลง

สิทธิการรักษาแบบ Day Case ดังนี้

 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation ) *เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม H&S, AIA HS Plus Gold เท่านั้น
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy ) *เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม H&S, AIA HS Plus Gold เท่านั้น
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy ) *เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม H&S, AIA HS Plus Gold เท่านั้น
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )


credit สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายได้ เพราะค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกขณะ ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความอุ่นใจให้คุณ https://www.aia.co.th/th/our-products/medical-protection.html