เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์)

AIA LIFE ISSARA (UNIT LINKED ) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ โดดเด่นเรื่องการมอบความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า เพื่อความอุ่นใจของครอบครัว พร้อมสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวม