ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณรุ่งโรจน์ วิมลขจรกิตติ
โทร. 0898933351 อีเมล aia1566@hotmail.com

ตัวแทนประกันชีวิต

Rungrot AIA

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการประกันชีวิต

คุณรุ่งโรจน์ วิมลขจรกิตติ

โทร. 0898933351 อีเมล aia1566@hotmail.com

FA Future Agency

อิสระในการทำงาน บริษัทมีความมั่นคง ทำงานกับมืออาชีพ พร้อมเป็น ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
สนับสนุนการทำงานด้วย ผลิตภัณฑ์ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย
มีโครงสร้าง ของระบบบริหารจัดการ ในรูปแบบที่ แตกต่าง โดดเด่น และ เหนือกว่า ทำให้ตัวแทนของเอไอเอ
ประสบความสำเร็จได้ง่าย และยั่งยืนกว่า ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต มากว่า AIA ประเทศไทย มีกรมธรรม์กว่า 8 ล้านฉบับ


รายได้ไม่จำกัด จบปริญญาตรีขึ้นไป รับสมัคร อายุ 21 - 39 ปี เท่านั้น

ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- เป็นคนตั้งใจทำงานมีความซื่อสัตย์
- ขยันทำงานอย่างสม่ำเสมอ
- พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- ชอบที่จะพบปะผู้คน และรักงานบริการ
- ชอบเป็นนายของตัวเอง รักความก้าวหน้า


กรอกข้อมูลสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับ เอไอเอ เพื่อความรวดเร็ว สามารถโทรติดต่อได้ 089-893-3351

ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งเวลา 8.00 น.ถึง 20.00 น.

รับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพ ปริมณฑล เท่านั้น

ติดต่อทำประกันชีวิตหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 089-893-3351
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว รบกวน ฝากเบอร์โทร มือถือ ถ้าต้องการให้ติดต่อกลับ
e-mail : aia1566@hotmail.com

QR CODE

ตัวแทน aia FA

ตัวแทนประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิต

credit รูปภาพ icon และข้อมูลจากเว็บ www.aia.co.th
credit ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ.com